పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ప్రాణ స్నేహితుడు అనే పదం యొక్క అర్థం.

ప్రాణ స్నేహితుడు   నామవాచకం

అర్థం : స్నేహితులలో అందరికంటే ముఖ్యమైనవాడు.

ఉదాహరణ : కష్టాలలో కూడా మన వెంట ఉండేది ప్రాణ మిత్రుడు ఒక్కరే.

పర్యాయపదాలు : ఆప్త మిత్రుడు, ప్రాణ మిత్రుడు

वह मित्र जिससे बहुत ही घनिष्ठता हो या जिससे अत्यधिक लगाव हो।

घनिष्ठ मित्र की पहचान विपत्ति में ही होती है।
अंतरंग, अज़ीज़, अजीज, अन्तरङ्ग, अभिन्न मित्र, इष्ट-मित्र, घनिष्ठ मित्र, जिगरी दोस्त, जिगरी यार, पक्का दोस्त, हम-दम, हमदम

A close friend who accompanies his buddies in their activities.

brother, buddy, chum, crony, pal, sidekick

ప్రాణ స్నేహితుడు పర్యాయపదాలు. ప్రాణ స్నేహితుడు అర్థం. praana snehitudu paryaya padalu in Telugu. praana snehitudu paryaya padam.