పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ప్రవాహం అనే పదం యొక్క అర్థం.

ప్రవాహం   నామవాచకం

అర్థం : నీరు పరవళ్ళు తొక్కటం

ఉదాహరణ : చేపలు ప్రవాహం వైపు వెళ్లుతున్నాయి.

పర్యాయపదాలు : స్రవంతి

वह दिशा जिस ओर से जल का प्रवाह आता है।

मछलियाँ चढ़ाव की ओर बढ़ रही हैं।
उजान, उज्जल, चढ़ाव

Elevation especially above sea level or above the earth's surface.

The altitude gave her a headache.
altitude, height

అర్థం : ఎత్తు ఫల్లాల నుండి దిగిడు ఫల్లాలకు నీళ్ళు రావడం

ఉదాహరణ : అతడు నీటి యొక్క ప్రవాహములో కొట్టుకొని పోయాడు.

పర్యాయపదాలు : దార, స్రవంతి

जल,वायु आदि का किसी दिशा में गमन या बहने की क्रिया या भाव।

वह पानी के प्रवाह में बह गया।
बरसात के दिनों में नदियों का प्रवाह बढ़ जाता है।
आस्यंदन, आस्यन्दन, आस्राव, गाध, धार, धारा, प्रवाह, बहाव, रवानी, वेग

The act of flowing or streaming. Continuous progression.

flow, stream

అర్థం : నీళ్ళు నిరంతరం పారడం

ఉదాహరణ : నది ప్రవాహన్ని అపి బందిచారు.

పర్యాయపదాలు : ధార

बहता हुआ या प्रवाहित द्रव।

नदी की धार को रोककर बाँध बनाया जाता है।
ऊर्मि, धार, धारा, परिष्यंद, प्रवाह, बहाव, स्रोत

A natural body of running water flowing on or under the earth.

stream, watercourse

ప్రవాహం పర్యాయపదాలు. ప్రవాహం అర్థం. pravaaham paryaya padalu in Telugu. pravaaham paryaya padam.