పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ప్రయోగశాల అనే పదం యొక్క అర్థం.

ప్రయోగశాల   నామవాచకం

అర్థం : ఏదైనా విషయం మీద అధికంగా శాస్త్రీయ ప్రయోగాలు చేసే చోటు.

ఉదాహరణ : మా విశ్వవిద్యాలయంలో చాలా ప్రయోగశాలలు వున్నాయి, అక్కడ కొన్ని ప్రయోగాలు చేయబడుతాయి.

పర్యాయపదాలు : లాబొరేటరీ

वह स्थान जहाँ पर किसी विषय का विशेषतः वैज्ञानिक प्रयोग या जाँच होती है।

हमारे विद्यालय में कई प्रयोगशालाएँ हैं जहाँ प्रतिदिन कुछ न कुछ प्रयोग चलते रहते हैं।
प्रयोगशाला, लेबोरेटरी, लैब, लैबोरेटरी

A workplace for the conduct of scientific research.

lab, laboratory, research lab, research laboratory, science lab, science laboratory

అర్థం : రసాయనిక పదార్థాల పరీక్షలు మరియు ప్రయోగాలు జరుపు ప్రదేశము.

ఉదాహరణ : విద్యాలయాలలో రసాయనిక ప్రయోగశాల ఉంటుంది.

పర్యాయపదాలు : రసాయనిక ప్రయోగశాల

वह स्थान जहाँ किसी पदार्थ के रासायनिक तत्वों की परीक्षाएँ अथवा प्रयोग होते हैं।

विद्यालयों में रासायनिक-शालाएँ होती हैं।
रासायनिक प्रयोगशाला, रासायनिक-शाला

A laboratory for research in chemistry.

chem lab, chemistry lab, chemistry laboratory

ప్రయోగశాల పర్యాయపదాలు. ప్రయోగశాల అర్థం. prayogashaala paryaya padalu in Telugu. prayogashaala paryaya padam.