పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ప్రమాదము అనే పదం యొక్క అర్థం.

ప్రమాదము   నామవాచకం

అర్థం : మరణం సంభవించేటువంటి

ఉదాహరణ : అతడు అపాయములో ఉన్న పిల్లల్ని రక్షించాడు.

పర్యాయపదాలు : అపాయము, ఆపద


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

संकट या विपत्ति की संभावनावाली स्थिति।

उसने अपनी जान जोखिम में डालकर डूबते हुए बच्चे को बचाया।
खतरा, ख़तरा, जोखिम, रिस्क, संकट

The condition of being susceptible to harm or injury.

You are in no danger.
There was widespread danger of disease.
danger

ప్రమాదము పర్యాయపదాలు. ప్రమాదము అర్థం. pramaadamu paryaya padalu in Telugu. pramaadamu paryaya padam.