ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
सांझा करें ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ప్రతిజ్ఞ అనే పదం యొక్క అర్థం.

ప్రతిజ్ఞ   నామవాచకం

అర్థం : ఏదైనా ఒక పనిని తప్ప చేసెదనని ధృడముగా చెప్పుట.

ఉదాహరణ : బీష్ముడు జీవితాంతం బ్రహ్మచారిగా పాలన చేయలని ప్రతిజ్ఞ చేశాడు.

పర్యాయపదాలు : ఒట్టు, బాస, మాట, శపథం

कुछ करने या न करने के संबंध में पक्का निश्चय।

भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचर्य रहने की प्रतिज्ञा का पालन किया।
आन, परन, प्रण, प्रतिज्ञा, शंस

A verbal commitment by one person to another agreeing to do (or not to do) something in the future.

promise

ప్రతిజ్ఞ   విశేషణం

అర్థం : మాటకు కట్టుబడి వుంటానని చేసే ప్రమాణం

ఉదాహరణ : భీష్మ పితామహుడు ఇష్టం లేకున్నా కౌరవులతో వుంటానని ప్రతిజ్ఞ చేసాడు.

పర్యాయపదాలు : ఆన

वचन से बँधा हुआ या जिसने वचन दिया हो।

वचनबद्ध भीष्मपितामह को न चाहते हुए भी कौरवों का साथ देना पड़ा था।
कमिटेड, प्रतिबद्ध, बँधा हुआ, वचनबद्ध

ప్రతిజ్ఞ పర్యాయపదాలు. ప్రతిజ్ఞ అర్థం. pratijnya paryaya padalu in Telugu. pratijnya paryaya padam.