పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ప్రతికూలత అనే పదం యొక్క అర్థం.

ప్రతికూలత   నామవాచకం

అర్థం : పనిని ఆపడానికి వ్యతిరేకంగా చేసే క్రియ

ఉదాహరణ : రాముతో విరోధం తరువాత కూడా నేను ఎన్నికలో పోటీపడ్డాను.

పర్యాయపదాలు : అక్కసు, అప్రీతి, అసూయ, కక్షి, కసి, కానితనం, ద్వేషం, పగటు, ప్రతిపక్షం, ప్రతివాదం, విద్వేషం, విరోధం, వైరం, శతృత్వం

किसी कार्य आदि को रोकने के लिए उसके विपरीत कुछ करने की क्रिया या किसी कार्य, जिसे हम न चाहते हों, के विपरीत कुछ करने की क्रिया।

राम के विरोध के बावज़ूद भी मैंने चुनाव लड़ा।
अवरोध, अवरोधन, खिलाफत, खिलाफ़त, प्रतिरोध, विरोध

The action of opposing something that you disapprove or disagree with.

He encountered a general feeling of resistance from many citizens.
Despite opposition from the newspapers he went ahead.
opposition, resistance

ప్రతికూలత పర్యాయపదాలు. ప్రతికూలత అర్థం. pratikoolata paryaya padalu in Telugu. pratikoolata paryaya padam.