ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ప్రతాపం అనే పదం యొక్క అర్థం.

ప్రతాపం   నామవాచకం

అర్థం : శక్తి,వీరత్వం మొదలైనవాటివల్ల ప్రభావము లేదా దీనిని చూచి శత్రువులు భయపడుతారు

ఉదాహరణ : రావణుని ప్రతాపం వలన దేవతలు కూడా భయపడ్డారు

పర్యాయపదాలు : ఘనత, ప్రభావం, మహత్వం

शक्ति, वीरता आदि का ऐसा प्रभाव जिससे विरोधी दबे रहें।

रावण के रौब से देव भी आतंकित थे।
इकबाल, इक़बाल, दाप, दाब, प्रताप, रोब, रौब

ప్రతాపం పర్యాయపదాలు. ప్రతాపం అర్థం. prataapam paryaya padalu in Telugu. prataapam paryaya padam.