పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ప్రజలు అనే పదం యొక్క అర్థం.

ప్రజలు   నామవాచకం

అర్థం : జనాభా

ఉదాహరణ : బోధకుడు ప్రజల విన్నపంతో గ్రంథాలయంలోని వేదిక మీద పెద్దగొంతుతో వినిపిస్తున్నాడు.

పర్యాయపదాలు : జనులు


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

लोगों का वह समुदाय जो कुछ सामान्य रुचि, महत्त्व रखता हो।

छात्रावास के सूचना-पट्ट पर छात्रावास की जनता के लिए एक सूचना लगी हुई है।
पाठक जनता से अनुरोध है कि पुस्तकालय में शोर न मचाए।
जनता, जनमानस, पब्लिक

A body of people sharing some common interest.

The reading public.
public

అర్థం : సమాజంలో నివసించేవారు.

ఉదాహరణ : హర్షవర్ధుని పరిపాలనా కాలంలో ప్రజలు సంతోషంగా ఉన్నారు.

పర్యాయపదాలు : జనం, జనత, జనాభా, జనులు, లోకులు


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

किसी राजा के अधीन या उसके राज्य में रहने वाले लोग।

राजा हर्षवर्धन के राज्य काल में प्रजा सुखी थी।
जन, जनता, परजा, प्रजा, राष्ट्रभृत्, रिआया, रियाया, रैयत, संतति, सन्तति

A person who owes allegiance to that nation.

A monarch has a duty to his subjects.
national, subject

అర్థం : ఏదేని దేశపు నివాసి.

ఉదాహరణ : భారతదేశములో పౌరుల యొక్క అవసరాలను బట్టి పంచవర్షీయ ప్రణాళికలు అమలు చేయబడుతున్నాయి.

పర్యాయపదాలు : జనులు, దేశీయులు, నాగరికులు, పౌరులు, మనుషులు, వాసులు, సభ్యులు


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

किसी देश का निवासी।

भारत में नागरिकों की सुविधाओं के लिए ही पंचवर्षीय योजनाएँ चलाई गईं।
असैनिक, देशवासी, नागरिक, राष्ट्र सदस्य, राष्ट्रिक

A native or naturalized member of a state or other political community.

citizen

అర్థం : మనుషుల సమూహం

ఉదాహరణ : ఆంగ్లేయులు భారతీయ ప్రజల మీద చాలా అత్యాచారాలు చేశారు.

పర్యాయపదాలు : జనులు


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

किसी देश या स्थान के सब या बहुत से निवासी जो एक इकाई के रूप में माने जाएँ।

अंग्रेजों ने भारतीय जनता पर बहुत अत्याचार किए।
अवाम, आवाम, जन, जनता, पब्लिक, प्रजा

The body of citizens of a state or country.

The Spanish people.
citizenry, people

అర్థం : ఒకరికన్నా ఎక్కువ మంది సమూహం

ఉదాహరణ : ప్రజల హితంకోరి పనిచేయాలి

పర్యాయపదాలు : జగతి, జనం, జనాభా, జనులు, లోకులు


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

बहुत से व्यक्तियों का समूह।

लोगों के हित में काम करना चाहिए।
जन, जन समुदाय, जन समूह, जनमानस, पब्लिक, लोक, लोग

The common people generally.

Separate the warriors from the mass.
Power to the people.
hoi polloi, mass, masses, multitude, people, the great unwashed

ప్రజలు పర్యాయపదాలు. ప్రజలు అర్థం. prajalu paryaya padalu in Telugu. prajalu paryaya padam.