పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి పెత్తనం అనే పదం యొక్క అర్థం.

పెత్తనం   నామవాచకం

అర్థం : ఏదైన వస్తువును బలపూర్వకంగా లోబరుచుకొనుట.

ఉదాహరణ : సైనికులు రక్షణ ఏర్పాటును తమ అధికారంతో చేశారు .

పర్యాయపదాలు : అధికారం, పరిరక్షణ, వశం

किसी वस्तु या संपत्ति आदि पर होने वाला बलपूर्वक स्वामित्व।

अब किले पर सैनिकों का क़ब्ज़ा है।
अख़्तियार, अख्तियार, अधिकार, आधिपत्य, इख़्तियार, इख्तियार, इमकान, कब्ज़ा, कब्जा, क़ब्ज़ा, काबू, दावा, वश, संरक्षण, हक, हक़

The act of forcibly dispossessing an owner of property.

capture, gaining control, seizure

పెత్తనం పర్యాయపదాలు. పెత్తనం అర్థం. pettanam paryaya padalu in Telugu. pettanam paryaya padam.