పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి పెంపు అనే పదం యొక్క అర్థం.

పెంపు   నామవాచకం

అర్థం : ఉన్నత స్థితికి చేరుకునే కార్యం లేదా భావన

ఉదాహరణ : అక్బర్ కాలంలో మొగల్ వంశపు అభివృద్ధి అత్యున్నత స్థాయిలో ఉండేది

పర్యాయపదాలు : అభివృద్ధి, ఆరోహణం, పెరుగుదల, మెరుగుదల, వృద్ధి

उठने का कार्य या भाव। ऊपर की ओर उठना। ऊँचा होना।

औपनिवेशिक काल के कारण ही अँग्रेजी भाषा का उत्थान हुआ।
उठक, उठान, उठाव, उत्थान

A movement upward.

They cheered the rise of the hot-air balloon.
ascension, ascent, rise, rising

అర్థం : పెరిగే క్రియ.

ఉదాహరణ : ఈ సవత్సరము సంస్థ యొక్క అమ్మకాలు వృద్దిచెందాయి.

పర్యాయపదాలు : అభివృద్ది, అభ్యుదయము, అభ్యున్నతి, ఉన్నతి, పురోగమనము, పురోభివృద్ది, పెరుగుదల, ప్రగతి, వృద్ది

बढ़ने या बढ़ाने की क्रिया।

इस साल कंपनी की बिक्री में बहुत अधिक वृद्धि हुई है।
लोगों ने विद्युत दरों में वृद्धि के विरोध में बिजली के बिल को जलाने की चेतावनी दी है।
भारतीय शास्त्रीय संगीत का संरक्षण एवं संवर्द्धन आवश्यक है।
अभिवृद्धि, आप्यान, आफजाई, आफ़जाई, आवर्धन, इज़ाफ़ा, इजाफा, उन्नयन, चढ़ाव, तेज़ी, तेजी, प्रवर्द्धन, प्रवर्धन, बढ़त, बढ़ती, बढ़ना, बढ़ाना, बढ़ोतरी, बढ़ोत्तरी, बरकत, बहुकरण, वर्द्धन, वर्धन, विकास, वृद्धि, संवर्द्धन, संवर्धन, हाइक

The act of increasing something.

He gave me an increase in salary.
increase, step-up

అర్థం : వ్యాపింపచేయడం లేదా విస్తరింపజేసే క్రియ

ఉదాహరణ : ఈ మాటకు ఇంత ప్రచారం ఇవ్వకండి.

పర్యాయపదాలు : ప్రచారం, వ్యాప్తి

फैलने या बढ़ने की क्रिया का भाव।

इस बात को इतना तूल मत दीजिए।
तूल, विस्तार

The act of increasing (something) in size or volume or quantity or scope.

enlargement, expansion

పెంపు పర్యాయపదాలు. పెంపు అర్థం. pempu paryaya padalu in Telugu. pempu paryaya padam.