పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి పెండ్లి అనే పదం యొక్క అర్థం.

పెండ్లి   నామవాచకం

అర్థం : మత సిద్ధాంతాలనుసరించి లేదా చట్టపరంగా సమాజం సాక్షిగా స్త్రీ_పురుషులను భార్యాభర్తలుగా నిర్ణయించడానికి చేసే వేడుక.

ఉదాహరణ : సోహన్ పెళ్లి సదాతో అయింది.

పర్యాయపదాలు : కల్యాణం, పరిణయం, పెల్లి, పెళ్ళి, మనువు, వివాహం

वह धार्मिक या सामाजिक कृत्य या प्रक्रिया जिसके अनुसार स्त्री और पुरुष में पत्नी और पति का संबंध स्थापित होता है।

सोहन की शादी राधा के साथ हुई।
शादी-ब्याह कोई खेल नहीं है।
आवाह, परिणय, बियाह, ब्याह, मैरिज, विवाह, शादी, शादी ब्याह, शादी विवाह, शादी-ब्याह, शादी-विवाह

పెండ్లి పర్యాయపదాలు. పెండ్లి అర్థం. pendli paryaya padalu in Telugu. pendli paryaya padam.