ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి పూర్తిచేయడం అనే పదం యొక్క అర్థం.

పూర్తిచేయడం   నామవాచకం

అర్థం : ఏదేని విషయంపై ఆశక్తి చూపటం

ఉదాహరణ : ఆంగ్లేయులు ఇక్కడ వ్యాపారం చేయడంలో విజయం సాధించారు.

పర్యాయపదాలు : చేయటం, పనిచేయటం, సాధించటం

कुछ काम करने की क्रिया या भाव।

अंग्रेज यहाँ व्यापार करने में सफल हुए।
करना, काम करना

Activity directed toward making or doing something.

She checked several points needing further work.
work

అర్థం : సమాప్తం చేయడం

ఉదాహరణ : నేను ఇంటి పనులు త్వరగా పూర్తి చేసుకోని తిరిగి వస్తాను.

పర్యాయపదాలు : ముగించడం

निपटाने की क्रिया या भाव।

मैं घरेलू मामलों के निपटारे में बाहरी लोगों का हस्तक्षेप पसंद नहीं करती।
निपटान, निपटारा, निपटाव, निबटान, निबटारा, वृजन

పూర్తిచేయడం పర్యాయపదాలు. పూర్తిచేయడం అర్థం. poorticheyadam paryaya padalu in Telugu. poorticheyadam paryaya padam.