పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి పులి అనే పదం యొక్క అర్థం.

పులి   నామవాచకం

అర్థం : పిల్లి జాతికి చెందిన అడవి జంతువు పశువులను వేటాడి తినేది

ఉదాహరణ : వేటాగాడు రాత్రి సమయంలో పులిని గాయపరిచాడు.

పర్యాయపదాలు : పెద్దపులి, వ్యాఘ్రం, శార్ధూలం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

बिल्ली की जाति का एक बहुत बड़ा और भयंकर, हिंसक पशु।

शिकारी के अचूक निशाने ने शेर को घायल कर दिया।
टाइगर, द्वीपी, नखरायुध, नखायुध, नखी, नदनु, नाहर, बाघ, बिघार, व्याघ्र, व्यालमृग, शार्दूल, शेर

Large feline of forests in most of Asia having a tawny coat with black stripes. Endangered.

panthera tigris, tiger

పులి పర్యాయపదాలు. పులి అర్థం. puli paryaya padalu in Telugu. puli paryaya padam.