పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి పీఠిక అనే పదం యొక్క అర్థం.

పీఠిక   నామవాచకం

అర్థం : ఏదైన పుస్తకంలో మొదట వ్రాయబడిన ముందు మాట.

ఉదాహరణ : ఈ పుస్తకంలోని భూమిక చాలా ఆలోచించి రాయబడింది

పర్యాయపదాలు : అవతరణి, అవతరణిక, అవతారిక, ఉపక్రమం, ఉపక్రమణి, ఉపక్రమణిక, ఉపోద్ఘాతం, ప్రస్తావన, భూమిక, ముందుమాట, వాజ్ఞ్ముఖం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

किसी पुस्तक आदि के आरम्भ का वह लेख जिससे उसकी ज्ञातव्य बातों का पता चले।

इस पुस्तक की भूमिका बहुत सोच-विचार कर लिखी गई है।
अवतरणिका, अवतरणी, आमुख, उपक्रम, उपोद्घात, प्रस्तावना, प्राक्कथन, भूमिका, मुख बंधन, मुखबंध

A short introductory essay preceding the text of a book.

foreword, preface, prolusion

అర్థం : నాటకాలు మొదలైన వాటి పాత్ర యొక్క అభినయము.

ఉదాహరణ : ఈ నాటకములో అతను ఒక ప్రతినాయకుని మారువేషమును పోషిస్తున్నాడు.

పర్యాయపదాలు : నేపధ్యం, భూమిక, మారువేషము


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

नाटकों आदि में किसी पात्र का अभिनय।

इस फिल्म में अमिताभ की भूमिका दमदार है।
इस नाटक में वह एक खलनायक की भूमिका निभा रहा है।
भूमिका, रोल

An actor's portrayal of someone in a play.

She played the part of Desdemona.
character, part, persona, role, theatrical role

పీఠిక పర్యాయపదాలు. పీఠిక అర్థం. peethika paryaya padalu in Telugu. peethika paryaya padam.