ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
सांझा करें ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి పీఠం అనే పదం యొక్క అర్థం.

పీఠం   నామవాచకం

అర్థం : విశిష్టత కలిగిన ఒక పవిత్ర ప్రదేశం

ఉదాహరణ : మద్రాసు దగ్గర వున్న కాంచీపురం ఒక ప్రసిద్ధి గాంచిన పీఠం.

పర్యాయపదాలు : అధ్యాసనం, ఆసదనం, సదనం

कोई विशिष्ट पवित्र स्थान।

मद्रास के पास स्थित कांचीपुरम एक प्रसिद्ध पीठ है।
पीठ

అర్థం : కూర్చోడానికి మనకోసమే నిర్ణయించబడిన ఒక స్థానం.

ఉదాహరణ : గురువుగారు రాగానే పిల్లలందరు తమ పీటల్ని వదిలి నిలిచున్నారు.

పర్యాయపదాలు : ఆసనం, గద్దె, పీట

वह वस्तु जिस पर बैठा जाता हो।

गुरुजी के स्वागत में बच्चे अपना आसन छोड़कर खड़े हो गये।
अवस्तार, आसन, आस्थान मंडप, आस्थान मण्डप, आस्थान-मंडप, आस्थान-मण्डप, आस्थानिका, पीठ, पीठिका, बैठकी

Furniture that is designed for sitting on.

There were not enough seats for all the guests.
seat

అర్థం : వాహనాలపై కూర్చోవడానికి వీలైన ప్రదేశము

ఉదాహరణ : ఈ బస్సు సీటు చాలా మెత్తగా ఉన్నది.

పర్యాయపదాలు : చోటు, సీటు

वाहन, किसी विशेष स्थान आदि में बैठने के लिए लगा हुआ आसन।

इस बस की सीट गद्देदार है।
सीट

A space reserved for sitting (as in a theater or on a train or airplane).

He booked their seats in advance.
He sat in someone else's place.
place, seat

పీఠం పర్యాయపదాలు. పీఠం అర్థం. peetham paryaya padalu in Telugu. peetham paryaya padam.