పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి పిత్ర్య అనే పదం యొక్క అర్థం.

పిత్ర్య   నామవాచకం

అర్థం : చంద్రుడు కనిపించని చీకటి రోజు

ఉదాహరణ : ఈ రోజు అమావాస్య

పర్యాయపదాలు : అమామాసి, అమావాస్య, అమాస, ఇందుక్ష్యం, పితృతిథి, పితృదినం, సోమక్షయం

कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि जिसमें रात को चन्द्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता।

आज अमावस्या है।
अमा, अमावस, अमावसी, अमावस्या, अमावास्या, पितृतिथि, पितृदिन, पित्र्या

The time at which the Moon appears as a narrow waxing crescent.

new moon, new phase of the moon

పిత్ర్య పర్యాయపదాలు. పిత్ర్య అర్థం. pitrya paryaya padalu in Telugu. pitrya paryaya padam.