ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి పిడికిలి అనే పదం యొక్క అర్థం.

పిడికిలి   నామవాచకం

అర్థం : మన చేతికి సరిపడినంత

ఉదాహరణ : ఆమె బియ్యాన్ని మూడు-నాలుగు పిడికిళ్ళు భిక్షగాడికి వేసింది.

పర్యాయపదాలు : పిడికెడు

उतनी वस्तु जितनी मुट्ठी में आये।

उसने चावल में से तीन-चार मुट्ठी निकालकर भिखमंगे को दे दिया।
पण, मुट्ठी, मूठी

The quantity that can be held in the hand.

fistful, handful

పిడికిలి పర్యాయపదాలు. పిడికిలి అర్థం. pidikili paryaya padalu in Telugu. pidikili paryaya padam.