పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి పింఛం అనే పదం యొక్క అర్థం.

పింఛం   నామవాచకం

అర్థం : నెమలి యొక్క రెక్కలు

ఉదాహరణ : శ్రీకృష్ణుడు ధరించిన కిరీటంలో నెమలిఈకలు అత్యంత మనోహరంగా ఉంటాయి.

పర్యాయపదాలు : నెమలి ఈకలు

मोर का पर।

कृष्ण के मुकुट में मोर पंख सुशोभित है।
मयूर पंख, मोर पंख, मोरछल, मोरपंख, मोरपर, वर्ह

The light horny waterproof structure forming the external covering of birds.

feather, plumage, plume

అర్థం : జంతువులకు మరియు పక్షులకు వెనుకవైపు వుండేది

ఉదాహరణ : ఆవు, బర్రె మొదలైనవి తోకతో ఈగలు - దోమలను తోలుకుంటాయి

పర్యాయపదాలు : తోక, పుచ్ఛం, వాలం, వాలధి

जन्तुओं, पक्षियों आदि के शरीर का पिछला लम्बा भाग।

मोर की पूँछ बहुत लंबी और सुंदर होती है।
पुच्छ, पूँछ, पूंछ, लाँगूल

The posterior part of the body of a vertebrate especially when elongated and extending beyond the trunk or main part of the body.

tail

పింఛం పర్యాయపదాలు. పింఛం అర్థం. pinchham paryaya padalu in Telugu. pinchham paryaya padam.