పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి పాము అనే పదం యొక్క అర్థం.

పాము   నామవాచకం

అర్థం : కొన్ని పాములు ఆకు ఆకారంలో పడగ విప్పుతాయి

ఉదాహరణ : పాము నాధస్వర శబ్దం విని తన పడగ విప్పి నాట్యం చేస్తుంది.

పర్యాయపదాలు : ఫణి, సర్పం

कुछ साँपों के सिर का वह रूप जिसमें सिर फैलकर पत्ते के आकार का हो जाता है।

नाग बीन की आवाज सुनकर अपना फन इधर-उधर घुमाने लगा।
फण, फणा, फन, स्फट, स्फटा, स्फुटा

Any body part visible externally.

external body part

అర్థం : కడుపుతో పాకె జంతువు

ఉదాహరణ : పాములకు సంబందించి ఎనిమిది కులాలు ఉన్నాయి.

పర్యాయపదాలు : పురుగు, సర్పం, సీదరం, హరి

कद्रु से उत्पन्न कश्यप के वंशज जिनका निवास पाताल में माना गया है और जो साँप जैसे होते हैं।

नागों के आठ कुल माने गए हैं।
कद्रुज, कद्रुसुत, नाग, पातालौका, भुजंग, भुजंगम

An imaginary being of myth or fable.

mythical being

అర్థం : విషంతో కూడిన త్రాచు ఫణి

ఉదాహరణ : ఆమెను పాము కాటు వేసింది.

పర్యాయపదాలు : సర్పము

एक प्रकार का बहुत लम्बा और विषैला सर्प जो बहुत तेज़ दौड़ता है।

उसे धामिन ने काट लिया।
धर्मण, धामन, धामिन, साराम्ल

అర్థం : సన్నగా మరియు పొడవుగా ఉండి నేల మీదా ప్రాకే విషంగల ప్రాణి.

ఉదాహరణ : సుమారుగా ఐఐటీ బొంబాయి లో కొన్ని రకాల విషాపూరిత పాములు ప్రాకడం గమనిస్తూ ఉంటాం.

పర్యాయపదాలు : అధిజిహ్వం, కంచుకి, కంచుకిఅగం, కద్రూజం, కాకోలం, కుండలి, కుహనం, గాడుపుమేపరి, గూఢపాదం, చక్రధరం, తుట్టెపురుగు, దీర్ఘరసనం, పడగధారి, పన్నగం, పుట్టపురుగు, ఫణి, బుసపుర్వు, బేకబుక్కు, భుజంగం, భుజంగమం, భుజగం, భోగి, లతాజిహ్వం, విషధరం, విషారం, విషాస్యం, విసదారి, వీనులకంటి, శయం, శృతికటం, సర్పం, సీదరం, హరిభుక్కు, హలహలం, హీరం

Limbless scaly elongate reptile. Some are venomous.

ophidian, serpent, snake

పాము పర్యాయపదాలు. పాము అర్థం. paamu paryaya padalu in Telugu. paamu paryaya padam.