ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి పాపం అనే పదం యొక్క అర్థం.

పాపం   నామవాచకం

అర్థం : ఈ లోకంలో చెడ్డవానిగా గుర్తింపజేసే పని, పరలోకంలో అశుభఫలాన్ని ఇచ్చే కర్మ లేక పని

ఉదాహరణ : అపద్దం చెప్పడం చాలా పెద్ద పాపం.

పర్యాయపదాలు : అధర్మం

इस लोक में बुरा माना जाने वाला और परलोक में अशुभ फल देने वाला कर्म।

झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप है।
अक, अकर्म, अघ, अधर्म, अपराध, अपुण्य, अमीव, अमीवा, अराद्धि, कलुष, कल्क, गुनाह, तमस, तमस्, त्रियामक, पातक, पाप, पाष्मा, वृजन, वृजिन, हराम

An act that is regarded by theologians as a transgression of God's will.

sin, sinning

పాపం పర్యాయపదాలు. పాపం అర్థం. paapam paryaya padalu in Telugu. paapam paryaya padam.