పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి పాన్పు అనే పదం యొక్క అర్థం.

పాన్పు   నామవాచకం

అర్థం : నాలుగు కాళ్ళు వుండి పడుకొవడానికి ఉపయోగపడేది

ఉదాహరణ : అమ్మ పిల్లవాడిని మంచం మీద పడుకొబెట్టింది.

పర్యాయపదాలు : పడక, మంచం

एक प्रकार की बड़ी चारपाई।

माँ ने बच्चे को पलंग पर सुला दिया।
अवस्तार, पर्यंक, पलंग, पालिक, मँझा, मंझा, मेच

खाट के समान बुनी हुई पीढ़ी।

दादी मचिया पर बैठकर चावल चुन रही हैं।
मँचिया, मंचिका, मचिया, माची, माढ़ा

A piece of furniture that provides a place to sleep.

He sat on the edge of the bed.
The room had only a bed and chair.
bed

A low seat or a stool to rest the feet of a seated person.

footrest, footstool, ottoman, tuffet

అర్థం : పడుకోవటానికి ఉపయోగపడే నాలుగు కాళ్ళ వస్తువు

ఉదాహరణ : అమ్మ చిన్న మంచంలో పిల్లాడిని నిద్రపుచ్చింది.

పర్యాయపదాలు : చిన్నమంచం, పడక

पायों, पाटियों आदि की बनी हुई तथा रस्सियों आदि से बुनी हुई एक चौकोर वस्तु जिस पर लोग बिछौना बिछाकर सोते हैं।

माँ ने खाट पर बच्चे को सुला दिया।
खटिया, खाट, चारपाई, मँझा, मंझा

పాన్పు పర్యాయపదాలు. పాన్పు అర్థం. paanpu paryaya padalu in Telugu. paanpu paryaya padam.