పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి పాతాళం అనే పదం యొక్క అర్థం.

పాతాళం   నామవాచకం

అర్థం : భూమిలో చాలాక్రిందగా ఉండే సోరంగం లాంటిది

ఉదాహరణ : అతడు ఊబిలో పడిపోయాడు.

పర్యాయపదాలు : ఊబి, గొయ్యి

वह भूमि जो बहुत नीचे तक गीली और मुलायम हो तथा जिसमें कोई वस्तु धँसती चली जाए।

वह दलदल में गिर गया।
जहदा, दलदल, दलदली ज़मीन, धँसान, धँसाव, धंसान, धंसाव, सेमर

అర్థం : పురాణాన్ని అనుసరించి భూమికి క్రిందనున్న ఏడు లోకాలలో ఆఖరి లోకం

ఉదాహరణ : పాతాళంలో పాములు నివాసం ఉంటాయని నమ్ముతారు.

పర్యాయపదాలు : అధమలోకం, అధోభువనం, దిగువలోకం, నాగపురం, నాగలోకం, నాగవాసం, పాతాళలోకం, పాపజగం, బలిమందిరం, హిబుకం

पुराणानुसार पृथ्वी के नीचे के सात लोकों में से सबसे नीचे का या सातवाँ लोक।

ऐसा माना जाता है कि नागों का पाताल में निवास है।
अधोभुवन, अधोलोक, नागलोक, पाताल, पाताललोक

పాతాళం   విశేషణం

అర్థం : భూమిలోపలి భాగం

ఉదాహరణ : భూమిలోపల వున్న వస్తువులతో మనకు అనేక ఉపయోగాలున్నాయి.

పర్యాయపదాలు : అంతర్భాగం, భుమిలోపలిభాగం, లోపలిభాగం

भूगर्भ या पृथ्वी के भीतरी भाग का या भूगर्भ से संबंधित।

भूकंप भू-गर्भीय हलचल का ही परिणाम है।
कई अंतर्भौम वस्तुएँ हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं।
अंतर्भौम, अन्तर्भौम, भू-गर्भीय, भूगर्भीय

పాతాళం పర్యాయపదాలు. పాతాళం అర్థం. paataalam paryaya padalu in Telugu. paataalam paryaya padam.