ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి పరిహాసం అనే పదం యొక్క అర్థం.

పరిహాసం   నామవాచకం

అర్థం : నవ్వుతూ వేరొకరిని నిందించడం

ఉదాహరణ : తన నీచమైన పనుల కారణంగా అతను ప్రతిచోట అందరి పరిహాసానికి పాత్రుడయ్యాడు.

పర్యాయపదాలు : అపహాసితం, అపహాస్యం, అభిహసం, ఎకసకియం, ఎక్కిరింత, ఎగతాళి, గేలి, నవ్వులాట, వెటకారం, వేళాకోళం, హేళన

हँसते हुए किसी को निंदित ठहराने या उसकी बुराई करने की क्रिया।

अपनी ओछी हरकतों के कारण वह हर जगह सबके उपहास का पात्र बन जाता है।
अपहास, अवहास, उपहास, खिल्ली, तंज़, परिहास, मखौल, मज़ाक़, मजाक, हँसी

The act of deriding or treating with contempt.

derision, ridicule

అర్థం : పనిచేస్తున్న వాడిని ఎగతాళి చేయడం

ఉదాహరణ : అతడు పరిహాసం చేయడంలో నైపుణ్యం కలవాడు.

काम भावना जगाने के लिए की जाने वाली क्रियाएँ।

वह इश्क़बाज़ी करने में माहिर है।
कुछ लोगों का काम ही होता है इश्कबाज़ी करना।
अठखेलपन, अठखेलपना, अठखेली, इश्कबाजी, इश्क़बाज़ी

Playful behavior intended to arouse sexual interest.

coquetry, dalliance, flirt, flirtation, flirting, toying

అర్థం : మిత్రుల మధ్య జరిగే నవ్వులాట

ఉదాహరణ : పరిహాసం ఆపి మీ పనుల్లో మీరు నిమగ్నం కండి.

मित्रों में होनेवाला हास-परिहास।

चकल्लस बंद करो और अपने-अपने कामों में लग जाओ।
चकल्लस

పరిహాసం పర్యాయపదాలు. పరిహాసం అర్థం. parihaasam paryaya padalu in Telugu. parihaasam paryaya padam.