పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి పరాజయమవు అనే పదం యొక్క అర్థం.

పరాజయమవు   క్రియ

అర్థం : ఏదేని పని, పోటీ మొదలగువాటిలో ప్రతిపక్షం ముందు విఫలమగుట.

ఉదాహరణ : మహాభారత యుద్దంలో కౌరవులు ఓడారు.

పర్యాయపదాలు : అసఫలమగు, ఓడిపోవు

युद्ध, खेल, प्रतियोगिता आदि में प्रतिपक्षी के सामने विफल होना।

महाभारत के युद्ध में कौरव हारे।
असफल होना, पराजित होना, हार जाना, हारना

Fail to win.

We lost the battle but we won the war.
lose

పరాజయమవు పర్యాయపదాలు. పరాజయమవు అర్థం. paraajayamavu paryaya padalu in Telugu. paraajayamavu paryaya padam.