పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి పయోధరం అనే పదం యొక్క అర్థం.

పయోధరం   నామవాచకం

అర్థం : స్త్రీ యొక్క రొమ్ము భాగం

ఉదాహరణ : అమ్మ పిల్లాడికి తన చనుబాలు తాపిస్తున్నది.

పర్యాయపదాలు : ఉరోజం, ఉరోభువు, కుచం, గుబ్బ, చనుకట్టు, చనుగవ, చన్ను, ధరణం, ధారణం, పాలిండ్లు, రొమ్ము, వక్షోజం, స్తనం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

स्त्री का स्तन।

माँ बच्चे को अपने स्तन से दूध पिला रही है।
अस्तन, उरोज, गात, चूची, छाती, पयोधर, प्रलंब, प्रलम्ब, बोबा, वक्ष, शृंग, स्तन

Either of two soft fleshy milk-secreting glandular organs on the chest of a woman.

boob, bosom, breast, knocker, tit, titty

పయోధరం పర్యాయపదాలు. పయోధరం అర్థం. payodharam paryaya padalu in Telugu. payodharam paryaya padam.