ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి పనిచేయటం అనే పదం యొక్క అర్థం.

పనిచేయటం   నామవాచకం

అర్థం : ఏదేని విషయంపై ఆశక్తి చూపటం

ఉదాహరణ : ఆంగ్లేయులు ఇక్కడ వ్యాపారం చేయడంలో విజయం సాధించారు.

పర్యాయపదాలు : చేయటం, పూర్తిచేయడం, సాధించటం

कुछ काम करने की क्रिया या भाव।

अंग्रेज यहाँ व्यापार करने में सफल हुए।
करना, काम करना

Activity directed toward making or doing something.

She checked several points needing further work.
work

పనిచేయటం పర్యాయపదాలు. పనిచేయటం అర్థం. panicheyatam paryaya padalu in Telugu. panicheyatam paryaya padam.