పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి పతిహీనురాలు అనే పదం యొక్క అర్థం.

పతిహీనురాలు   విశేషణం

అర్థం : భర్తను కోల్పోయిన స్త్రీ

ఉదాహరణ : బనారస్ విధవాశ్రమంలో నివసిస్తున్న విధవ స్త్రీల పరిస్థితి చాలా దయనీయమైనది.

పర్యాయపదాలు : ముండ, విధవ


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

जिसका पति मर गया हो।

बनारस के विधवा आश्रम में रह रहीं विधवा स्त्रियों की दशा बड़ी दयनीय है।
अधवा, अपति, दुहागिन, पतिहीन, बेवा, राँड, राँड़, रांड, रांड़, विधवा

Single because of death of the spouse.

widowed

పతిహీనురాలు పర్యాయపదాలు. పతిహీనురాలు అర్థం. patiheenuraalu paryaya padalu in Telugu. patiheenuraalu paryaya padam.