పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి పట్టుపురుగు అనే పదం యొక్క అర్థం.

పట్టుపురుగు   నామవాచకం

అర్థం : పట్టు గూడును తయారుచేసే పురుగు

ఉదాహరణ : పట్టుపురుగు ద్వారా వచ్చే దారంతో బట్టలు తయారుచేస్తారు.

रेशम का कीड़ा।

कोशकार द्वारा बनाये गए कोश से रेशमी कपड़ा तैयार किया जाता है।
कोशकार

పట్టుపురుగు పర్యాయపదాలు. పట్టుపురుగు అర్థం. pattupurugu paryaya padalu in Telugu. pattupurugu paryaya padam.