పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి పటాకులు అనే పదం యొక్క అర్థం.

పటాకులు   నామవాచకం

అర్థం : దీపావళి రోజు పేల్చేవి

ఉదాహరణ : శహనాయి తో పాటూ పటాకులు పేల్చారు.

एक प्रकार का छोटा नगाड़ा।

शहनाई के साथ बम बजाया जाता है।
बम

A musical percussion instrument. Usually consists of a hollow cylinder with a membrane stretched across each end.

drum, membranophone, tympan

పటాకులు పర్యాయపదాలు. పటాకులు అర్థం. pataakulu paryaya padalu in Telugu. pataakulu paryaya padam.