పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి పగులు అనే పదం యొక్క అర్థం.

పగులు   నామవాచకం

అర్థం : ముక్కలుముక్కలుగా అవడం.

ఉదాహరణ : పగిలిపోతాయనే కారణంగా నేను మట్టి వస్తువులను జాగ్రత్తగా పెడతాను పిల్లల ఏడుపుకు కారణం ఆటవస్తువులు పగిలిపోవడం

పర్యాయపదాలు : తుత్తునియలగు, బ్రద్దలగు, భగ్నమగు, ముక్కలగు, విరుగు

टूटने की क्रिया या भाव।

टूटने से बचाने के लिए मैं मिट्टी के बर्तनों को संभालकर रखती हूँ।
टूट, टूटना, भंग, भङ्ग

The act of breaking something.

The breakage was unavoidable.
break, breakage, breaking

అర్థం : కాలి మడమల చర్మము చీలుట

ఉదాహరణ : శీతాకాల రోజులలో పగులు కారణముచేత తాతయ్య నడవలేకపోతున్నాడు.

పర్యాయపదాలు : పగలటం

पैर के तलवे आदि का चमड़ा फटने का रोग।

ठंडी के दिनों में बिवाई के कारण दादीजी चल नहीं पाती हैं।
पद-दारिका, पददारिका, पाद-दारिका, पाददारिका, बिंवाई, बिवाँई, बिवाई, बिवाय

అర్థం : ఏదైన వస్తువు రెండుగా వేరైతే వాటి మధ్యనున్న ఖాళీ ప్రదేశము

ఉదాహరణ : భూకంపం కారణంగా భూమి అక్కడక్కడ చీలికలు ఏర్పడ్డాయి.

పర్యాయపదాలు : చీలిక, నెర్రె, బీట

किसी चीज़ के फटने पर बीच में पड़नेवाली खाली जगह।

भूकंप के कारण जमीन में जगह-जगह दरार पड़ गयी है।
दरज, दरार, दर्रा, विवर, शिगा, शिगाफ, शिगाफ़

A long narrow opening.

cleft, crack, crevice, fissure, scissure

పగులు   క్రియ

అర్థం : శరీరంలో నీటి శాతం తగ్గిపోవడం

ఉదాహరణ : చలికాలంలో నూనె పెట్టకపోవడం వల్ల శరీరం పగిలిపో తుంది

सूखने या सिकुड़ने के कारण चिटकना या फटना।

जाड़े के दिनों में तेल आदि न लगाने से त्वचा चर्राती है।
चर्राना

అర్థం : ఎగసిపడు

ఉదాహరణ : ఇక్కడ అగ్నిపర్వతం పగిలింది.

भेदकर वेग के साथ बाहर निकलना।

यहाँ प्रायः ज्वालामुखी फूटता है।
फूटना

Force out or release suddenly and often violently something pent up.

Break into tears.
Erupt in anger.
break, burst, erupt

అర్థం : పట పట అను శబ్ధంతో పగులుట లేక చిరుగుట.

ఉదాహరణ : వేడి సీసా చీలిపోయింది.

పర్యాయపదాలు : చిట్లు, చీలు, పగుళ్ళువారు, పరియలగు, బేధిల్లు

तड़ या चट शब्द के साथ टूटना या फटना।

गरम शीशा तड़क गया।
चटकना, चनकना, चिटकना, चुरकना, तड़कना, तिड़कना

అర్థం : పాలు వేడి చేయునపుడు వాటిలో వికారము వలన పాలు, వాటిలోని నీళ్ళు వేరుగా అవడం

ఉదాహరణ : వేసవిరోజుల్లో పాలు తరచూ విరుగుతుంటాయి.

పర్యాయపదాలు : ఇరుగు, విరుగు

दूध, खून जैसे गाढ़े द्रव पदार्थ में ऐसा विकार होना जिससे उसका सार भाग अलग और पानी अलग हो जाय।

गर्मी के दिनों में दूध अक्सर फटता है।
फटना

Go sour or spoil.

The milk has soured.
The wine worked.
The cream has turned--we have to throw it out.
ferment, sour, turn, work

అర్థం : తలనొప్పి తీవ్రంగ ఉన్నప్పుడు వాడేపదం

ఉదాహరణ : ఈరోజు ఉదయం నా తల పగిలిపోతుంది

अत्यधिक पीड़ा होना।

आज सुबह से मेरा सर फट रहा है।
फटना

Erupt or intensify suddenly.

Unrest erupted in the country.
Tempers flared at the meeting.
The crowd irrupted into a burst of patriotism.
break open, burst out, erupt, flare, flare up, irrupt

పగులు పర్యాయపదాలు. పగులు అర్థం. pagulu paryaya padalu in Telugu. pagulu paryaya padam.