పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి పంది అనే పదం యొక్క అర్థం.

పంది   నామవాచకం

అర్థం : ఎప్పుడు మురికిలో ఉండే జంతువు

ఉదాహరణ : అతను బజారు నుంచి పంది మాంసంను కొన్నాడు.

పర్యాయపదాలు : ఏకచరం, కిరం, కుందారం, చక్రముఖం, ముట్టెమెకం, మెకం, వరాహం, వాలుమెకం, సూకరం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

एक पालतू पशु जो विशेषकर मांस के लिए पाला जाता है।

उसने बाजार से सूअर का मांस खरीदा।
आज-कल सूअर पालन को व्यवसाय के रूप में देखा जा रहा है।
कवल, चक्रमुख, दिव्य, दीर्घरद, निघृष्व, पंकक्रीड़, पृथुस्कंध, पृथुस्कन्ध, बराह, बहुध्वज, बाराह, मार्तंड, मार्तण्ड, रेवट, वक्त्रदंष्ट्र, वक्रदंष्ट्र, वज्रदंत, वज्रदन्त, वज्ररद, वराह, वाराह, शूकर, सुअर, सूअर, सूकर

Domestic swine.

grunter, hog, pig, squealer, sus scrofa

పంది పర్యాయపదాలు. పంది అర్థం. pandi paryaya padalu in Telugu. pandi paryaya padam.