ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి పండితుడు అనే పదం యొక్క అర్థం.

పండితుడు   నామవాచకం

అర్థం : ఒక బ్రహ్మాణుడు కర్మకాండలు చేసే వ్యక్తి

ఉదాహరణ : పురోహితుడు యజ్ఞం చేయడంలో నిమగ్నులయ్యారు.

పర్యాయపదాలు : పురోహితుడు, పూజారి

वह ब्राह्मण जो यजमान के यहाँ कर्मकांड के सब कृत्य और संस्कार कराता है।

पुरोहित यज्ञ करने में लगे हैं।
आचार्य, आचार्य्य, कर्मकांडी, पुरोधा, पुरोहित

A person who performs religious duties and ceremonies in a non-Christian religion.

non-christian priest, priest

అర్థం : ఏదేని ఒక వస్తువు లేక విషయము గురించి తెలిసి ఉండిన

ఉదాహరణ : భారతదేశము మొదటి నుండి జ్ఞానుల దేశము.

పర్యాయపదాలు : కోవిదుడు, జ్ఞాని, విద్వాంసుడు

वह जिसे किसी चीज का अच्छा ज्ञान हो।

भारत शुरू से ही ज्ञानियों का देश रहा है।
अर्क, अल्लामह, अल्लामा, कोबिद, कोविद, जानकार, ज्ञाता, ज्ञानी, पंडित, भिज्ञ, विद्वान, विवुध, विवेकज्ञ, वेध, वेधा, सुमन

Someone who has been admitted to membership in a scholarly field.

initiate, learned person, pundit, savant

పండితుడు   విశేషణం

అర్థం : విద్యలో ప్రావీణ్యమున్నవాడు

ఉదాహరణ : ఈ రోజు సభలో చాలా మంది పండితులు ప్రసంగించారు.

పర్యాయపదాలు : ఙ్ఞాని, నేర్పరి, విద్వాంసుడు

जिसने बहुत अधिक विद्या अर्जित की हो।

आज की सभा को कई विद्वान व्यक्तियों ने संबोधित किया।
अभिजात, अभिज्ञ, आलिम, कोविद, जानकार, ज्ञाता, ज्ञानवान, ज्ञानी, पंडित, प्रबुद्ध, बुद्ध, भिज्ञ, युक्तार्थ, विज्ञ, विद्वत्, विद्वान, विशारद, वेत्ता, सुप्रकेत

పండితుడు పర్యాయపదాలు. పండితుడు అర్థం. panditudu paryaya padalu in Telugu. panditudu paryaya padam.