పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి నొప్పి అనే పదం యొక్క అర్థం.

నొప్పి   నామవాచకం

అర్థం : దెబ్బతగిలినప్పుడు కలిగేది

ఉదాహరణ : రోగి యొక్క నొప్పి రోజురోజుకు అధికం అవుతుంది.

పర్యాయపదాలు : బాధ


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

शरीर में चोट लगने, मोच आने या घाव आदि से होने वाला कष्ट।

रोगी का दर्द दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है।
आंस, आर्त्तत, आर्त्ति, उत्ताप, उपताप, तकलीफ, तक़लीफ़, तोद, तोदन, दरद, दर्द, पिठ, पीड़ा, पीर, पीरा, हूक

A symptom of some physical hurt or disorder.

The patient developed severe pain and distension.
hurting, pain

అర్థం : నరాలు నులిపెట్టడం వలన కలిగే బాధ

ఉదాహరణ : మెడనొప్పి వలన నేను తల తిప్పలేక పొతున్నాను.

పర్యాయపదాలు : బాధ


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

अकड़ने या ऐंठने की क्रिया या भाव।

गर्दन की अकड़ के कारण मैं सिर नहीं हिला पा रही हूँ।
अकड़, ऐंठ, तनाव

A painful muscle spasm especially in the neck or back (`rick' and `wrick' are British).

crick, kink, rick, wrick

అర్థం : కదలకుండా కూర్చోవటం వల్ల కాళ్ళు లేదా చేతుల రక్త ప్రవాహం ఆగి స్పర్శ లేకపోయే క్రియ

ఉదాహరణ : కాలిపై కాలు ఉంచి కూర్చోవటం వల్ల నా కుడికాలు తిమ్మిరి ఎక్కుతుంది.

పర్యాయపదాలు : తిమ్మిరి, సలసల, సలిపిరి, సలిపిర్లు


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

हाथ या पैर में रक्त का संचार रुकने से होनेवाली अस्थायी या क्षणिक सनसनाहट।

पैर पर पैर चढ़ाकर बैठने से मेरे दाहिने पैर में झुनझुनी हो रही है।
झनझनाहट, झुनझुनाहट, झुनझुनी, सन सन, सन-सन, सनसन, सनसनाहट, सनसनी, सुरसुरी

నొప్పి పర్యాయపదాలు. నొప్పి అర్థం. noppi paryaya padalu in Telugu. noppi paryaya padam.