పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి నైపుణ్యం అనే పదం యొక్క అర్థం.

నైపుణ్యం   నామవాచకం

అర్థం : ఒక పనిని క్రమపద్ధతిలో చేసి సాధించే క్రియ

ఉదాహరణ : అతని కార్యసాధక శక్తితో ఆ ఇల్లు పడిపోకుండా రక్షించబడింది.

పర్యాయపదాలు : కార్యసాధకశక్తి

काम बनाने या सँवारने की क्रिया।

उनकी कारसाज़ी से यह घर टूटते-टूटते बचा।
कारसाज़ी, कारसाजी

అర్థం : మానవుని యొక్క తెలివి, అనుభవము తెలుసుకోవడం.

ఉదాహరణ : పోటీ పరీక్షల ద్వారా విద్యార్థుల యోగ్యతను పరీక్షిస్తారు.

పర్యాయపదాలు : అర్హత, చాతుర్యం, చాలిక, దిట్టుతనం, నిపుజాత, నిపుజాత్వం, నేరిమి, పటిమ, పస, ప్రావీణత, యోగ్యత, సమర్థన, సామర్థ్యము

ज्ञान, अनुभव, शिक्षा आदि की दृष्टि से वह विशेषता या गुण जिसके आधार पर कोई किसी कार्य या पद के लिए उपयुक्त समझा जाता है।

प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा विद्यार्थियों की योग्यता परखी जाती है।
अर्हता, इल्मीयत, इस्तेदाद, उपयुक्तता, काबिलियत, काबिलीयत, क्षमता, माद्दा, योग्यता, लियाकत, लियाक़त, सलीक़ा, सलीका, सामर्थ्य, हुनर

An attribute that must be met or complied with and that fits a person for something.

Her qualifications for the job are excellent.
One of the qualifications for admission is an academic degree.
She has the makings of fine musician.
making, qualification

అర్థం : ప్రావీణ్యుడయ్యే స్థితి లేక భావము

ఉదాహరణ : వృక్షశాస్త్రం లో రాము యొక్క ప్రావీణ్యం అందరిని ప్రభావితం చేస్తుంది.

పర్యాయపదాలు : చతురత్వం, చాతుర్యం, జాణతనం, దిట్టతనం, నిపుణత్వం, నేర్పరితనం, నేర్పు, ప్రావీణ్యం

विशेषज्ञ होने की अवस्था या भाव।

वनस्पति विज्ञान में राम की विशेषज्ञता सबको प्रभावित करती है।
विशेषज्ञता

The special line of work you have adopted as your career.

His specialization is gastroenterology.
specialisation, specialism, speciality, specialization, specialty

అర్థం : ఏదైన పని చేయడానికి గల సామర్థ్యం.

ఉదాహరణ : అతనికి న్యాయవాది అయ్యే అర్హత ఉంది.

పర్యాయపదాలు : అర్హత, నిపుణత, పస, ప్రావీణ్యం, యోగ్యత

किसी पद, कार्य आदि के लिए योग्य होने की अवस्था या भाव।

पात्रता के कारण उसे अध्यापक का पद मिला।
पात्रता, पात्रत्व, भाजनता, योग्यता

అర్థం : ఏదైనా చేయగలిగే శక్తి

ఉదాహరణ : నీ సామర్ధ్యం ఏంటంటే నేను నిన్ను చూసి భయపడుతున్నాని.

పర్యాయపదాలు : సమర్ధత, సామర్ధ్యం

कुछ कर सकने की शक्ति।

तुम्हारी औकात ही क्या है कि मैं तुमसे डरूँ।
इख़्तियार, इख्तियार, औकात, निष्क्रय, बिसात, सामर्थ, सामर्थ्य, सामर्थ्य शक्ति, हैसियत

The quality of being capable -- physically or intellectually or legally.

He worked to the limits of his capability.
capability, capableness

అర్థం : ఏదైన పనిలో సామర్థ్యము కలిగి ఉండటం.

ఉదాహరణ : క్రికెట్‍లో సచిన్ యొక్క ప్రావీణ్యత ప్రపంచ ప్రసిద్ధిగాంచినది.

పర్యాయపదాలు : అనువు, కుషలత, కౌశలం, కౌశల్యం, చతురిమ, చాతుర్యం, నిపుణత, నిపుణత్వం, నేర్పరి, నైపుణం, పటత్వం, ప్రవీణత, ప్రావీణ్యత, యోగ్యత

किसी काम आदि में प्रवीण होने की अवस्था, गुण या भाव।

क्रिकेट में सचिन की प्रवीणता जगजाहिर है।
खेल-कूद में निपुणता के लिए अभ्यास आवश्यक है।
उस्तादी, काबिलीयत, कार्यकुशलता, कुशलता, कौशल, दक्षता, निपुणता, नैपुण्य, पटुता, प्रवीणता, प्रावीण्य, महारत, युक्ति, विचक्षणता, सिद्धि, सुघड़ई, सुघड़ता, सुघड़पन, सुघड़ाई, सुघड़ापा, सुघरई, सुघरता, सुघरपन, सुघराई, स्किल

An ability that has been acquired by training.

accomplishment, acquirement, acquisition, attainment, skill

నైపుణ్యం   విశేషణం

అర్థం : ఏదైనా ఒక విషయంలో ఆరితేరడం

ఉదాహరణ : అక్కడ ఆత్మవిషయకమైన నైపుణ్యం గల పురుషుల సమ్మేళనం వుంది.

किसी विषय को भली-भाँति जानने वाला।

यह आध्यात्म के विशेषज्ञ पुरुषों का सम्मेलन है।
आप्त, विशेषज्ञ

నైపుణ్యం పర్యాయపదాలు. నైపుణ్యం అర్థం. naipunyam paryaya padalu in Telugu. naipunyam paryaya padam.