పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి నేర్పు అనే పదం యొక్క అర్థం.

నేర్పు   నామవాచకం

అర్థం : ఏదైనా ఒక పని చేయడానికి గల నైపుణ్యం.

ఉదాహరణ : ఆమె కళలోని గొప్పదనం అందరికీ తెలుసు 64 కళలో సాహిత్యం ఉత్తమమైనది.

పర్యాయపదాలు : కళ, విద్య

किसी कार्य को भली-भाँति करने का कौशल, विशेषतः ऐसा कार्य जिसके संपादन के लिए ज्ञान के अतिरिक्त कौशल और अभ्यास की आवश्यकता हो।

उसकी कला का लोहा सभी मानते हैं।
कला, फन, फ़न, विद्या, हुनर

A superior skill that you can learn by study and practice and observation.

The art of conversation.
It's quite an art.
art, artistry, prowess

అర్థం : ప్రావీణ్యుడయ్యే స్థితి లేక భావము

ఉదాహరణ : వృక్షశాస్త్రం లో రాము యొక్క ప్రావీణ్యం అందరిని ప్రభావితం చేస్తుంది.

పర్యాయపదాలు : చతురత్వం, చాతుర్యం, జాణతనం, దిట్టతనం, నిపుణత్వం, నేర్పరితనం, నైపుణ్యం, ప్రావీణ్యం

विशेषज्ञ होने की अवस्था या भाव।

वनस्पति विज्ञान में राम की विशेषज्ञता सबको प्रभावित करती है।
विशेषज्ञता

The special line of work you have adopted as your career.

His specialization is gastroenterology.
specialisation, specialism, speciality, specialization, specialty

నేర్పు   క్రియ

అర్థం : మంచి మాటలు చెప్పుట.

ఉదాహరణ : గౌతమబుద్దుడు మనకు జీవితపు సత్యాలను బోధించాడు.

పర్యాయపదాలు : చెప్పించు, నేర్పించు, బోధించు, సూచించు

हित की बातें बताना।

बुद्ध ने हमें जीवन के सही मूल्यों की सीख दी है।
बताना, शिक्षा देना, सिखलाना, सिखाना, सीख देना

Impart skills or knowledge to.

I taught them French.
He instructed me in building a boat.
instruct, learn, teach

నేర్పు   విశేషణం

అర్థం : ఎదైన పని చేసే శక్తి లేదా గుణం కలిగి ఉండుట

ఉదాహరణ : ఈ పని కొసం ఒక నేర్పుగల వ్యక్తి అవసరం.

పర్యాయపదాలు : నైపుణ్యత, ప్రవీణత, ప్రావీణ్యత, యోగ్యత, శ్రేష్ఠత

जिसमें किसी काम को अच्छी तरह से करने की दक्षता या गुण हो।

इस काम के लिए एक योग्य व्यक्ति की आवश्यकता है।
अभिजात, अलं, अलम्, उदात्त, उपयुक्त, काबिल, योग्य, लायक, लायक़, समर्थ, सलीक़ामंद, सलीक़ामन्द, सलीक़ेमंद, सलीक़ेमन्द, सलीकामंद, सलीकामन्द, सलीकेमंद, सलीकेमन्द, हुनरमंद, हुनरमन्द

Have the skills and qualifications to do things well.

Able teachers.
A capable administrator.
Children as young as 14 can be extremely capable and dependable.
able, capable

నేర్పు పర్యాయపదాలు. నేర్పు అర్థం. nerpu paryaya padalu in Telugu. nerpu paryaya padam.