పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి నెట్టుకొను అనే పదం యొక్క అర్థం.

నెట్టుకొను   క్రియ

అర్థం : శక్తి బలాలను ఒకరిమీద ఒకరు ప్రదర్శించుకోవడం

ఉదాహరణ : కుస్తి పోటీదారులు ఒకరిని ఒకరు తోసుకొంటున్నారు

పర్యాయపదాలు : తోసుకొను, దొబ్బుకొను

किसी से लड़ने के लिए उससे लिपट जाना।

कुश्ती लड़ने वाले एक-दूसरे से गुथे हैं।
गुँथना, गुथना

To grip or seize, as in a wrestling match.

The two men grappled with each other for several minutes.
grapple, grip

నెట్టుకొను పర్యాయపదాలు. నెట్టుకొను అర్థం. nettukonu paryaya padalu in Telugu. nettukonu paryaya padam.