పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి నీరు అనే పదం యొక్క అర్థం.

నీరు   నామవాచకం

అర్థం : నదులల్లో, చెరువులల్లో, వర్షాలలనుండి వచ్చేవి

ఉదాహరణ : నీళ్ళు జీవానానికి ఆధారం.

పర్యాయపదాలు : అంబువు, ఉదకం, జలం, జలకం, తీర్థం, తోయం, నీళ్ళు, పానీయం, మేఘజం, మేఘపుష్పం, వరుణం, శంబరం, శబరం, సలం, సలిలం, హల, హేమం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

नदी, जलाशय, वर्षा आदि से मिलने वाला वह द्रव पदार्थ जो पीने, नहाने, खेत आदि सींचने के काम आता है।

जल ही जीवन का आधार है।
अंध, अंबु, अंभ, अक्षित, अन्ध, अपक, अम्बु, अर्ण, अस्र, आब, इरा, उदक, उदक्, ऋत, कांड, काण्ड, कीलाल, घनरस, घनसार, जल, तपोजा, तामर, तोय, दहनाराति, धरुण, नलिन, नार, नीर, नीवर, पय, पानी, पुष्कर, योनि, रेतस्, वसु, वाज, वारि, शबर, शवर, शवल, सलिल, सवर, सवल

అర్థం : నీటిలో వదిలేటటువంటి

ఉదాహరణ : కొంతమంది శవాలు జలంలో కలుపుతారు.

పర్యాయపదాలు : గంగ, జలం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

अंजलि में जल लेकर मृतक के उद्देश्य से देने की क्रिया।

कुछ लोग मृतक को जलांजलि दे रहे हैं।
जलांजलि

The prescribed procedure for conducting religious ceremonies.

ritual

అర్థం : నోరు, కళ్ళు, గాయాలు మొదలైన వాటి నుండి వచ్చే ద్రవ పదార్ధం

ఉదాహరణ : అతని రెండు కళ్ళ నుండి నీళ్ళు వస్తూనే వున్నాయి.

పర్యాయపదాలు : నీళ్ళు


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

मुँह, आँख, घाव आदि में से रसने वाला तरल पदार्थ।

उसकी दोनों आँखों से बराबर पानी गिरता रहता है।
पानी

అర్థం : ఒక వస్తువు ఇది ద్రవరూపములో ఉండును.

ఉదాహరణ : ఇవి పాలు కావు, నీళ్ళు.

పర్యాయపదాలు : జలం, నీళ్ళు


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

वह वस्तु जो पानी के समान पतली हो।

रमेश का खून पानी हो गया है।
यह दूध नहीं पानी है।
पानी

నీరు పర్యాయపదాలు. నీరు అర్థం. neeru paryaya padalu in Telugu. neeru paryaya padam.