పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి నిశిరాత్రి అనే పదం యొక్క అర్థం.

నిశిరాత్రి   నామవాచకం

అర్థం : రాత్రి పన్నెండు గంటల సమయం

ఉదాహరణ : అతను అర్ధరాత్రిలో తిరుగుతున్నాడు.

పర్యాయపదాలు : అద్దమరేయి, అర్దనిశ, అర్ధరాత్రం, అర్ధరాత్రి, కాందారి మాందారి, నడిరాతిరి, నడిరాత్రి, నడిరేయి, నడుజాము, నడురాత్రి, నిశీధం, నిసంపాతం, నిస్సంపాతం, మధ్యరాత్రం, మధ్యరాత్రి

रात के बीच का समय या रात के बारह बजे का समय।

वह आधी रात में घूम रहा था।
अधरात, अर्द्धरात्रि, अर्ध निशा, अर्ध रात्रि, आधी रात, मध्य रात्रि, मध्य-रात्रि, मध्यरात्रि, सुप्तजन

అర్థం : వెన్నెల లేని రాత్రి

ఉదాహరణ : ఇంట్లో రత్నావళి లేనందునా తులసీదాసు చీకటి రాత్రిలో ఇంటి నుండి బయలుదేరాడు.

పర్యాయపదాలు : అమావాస్య, కాళరాత్రి, చీకటి రాత్రి, నల్లని రాత్రి

ऐसी रात जिसमें चारों तरफ़ अँधेरा छाया रहता है या चंद्रमा की रोशनी नहीं होती।

घर में रत्नावली को न पाकर तुलसीदास अँधेरी रात में ही घर से निकल पड़े।
अँधियारी रात, अँधेरी रात, अंधरात्रि, अंधेरिया, अंधेरी, अंधेरी रात, अन्धरात्रि, अन्धेरी, काली रात, तमिस्रा, तामसी, दाज, रात

The time after sunset and before sunrise while it is dark outside.

dark, night, nighttime

నిశిరాత్రి పర్యాయపదాలు. నిశిరాత్రి అర్థం. nishiraatri paryaya padalu in Telugu. nishiraatri paryaya padam.