పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి నియమానుసారముగా అనే పదం యొక్క అర్థం.

నియమానుసారముగా   క్రియా విశేషణం

అర్థం : ఒక నిర్ణీత విధముగా

ఉదాహరణ : ఈ పని నియమానుసారముగా చేయాలి.

పర్యాయపదాలు : చట్టప్రకారముగా, నియమము ప్రకారము, పద్దతి ప్రకారము

विधान या नियमों के अनुरूप, अनुमत या मान्यता प्राप्त।

यह काम विधिपूर्वक हो जाना चाहिए।
न्यायालय ने उसकी हिरासत को विधिवत् ठहराया है।
क़ायदे से, ढंग से, तरीक़े से, नियमानुसार, बतौर, बा-जाब्ता, बाक़ाइदा, बाक़ायदा, बाकाइदा, बाकायदा, यथानियम, यथाविधि, विधिपूर्वक, विधिमान्य, विधिवत, विधिवत्, विधिसङ्गत, विधिसम्मत

In a methodical manner.

She worked methodically.
methodically

అర్థం : నియమిత సమయములో.

ఉదాహరణ : గీత నాన్నగారు నియమానుసారంగా పూజా_పాఠవాలు చేస్తారు.

పర్యాయపదాలు : నియమముతో

नियमित रूप से या नियमित समय पर।

हमारे पिताजी नियमिततः पूजा-पाठ करते हैं।
नियम से, नियमानुसार, नियमिततः, बदस्तूर

In a regular manner.

Letters arrived regularly from his children.
on a regular basis, regularly

నియమానుసారముగా పర్యాయపదాలు. నియమానుసారముగా అర్థం. niyamaanusaaramugaa paryaya padalu in Telugu. niyamaanusaaramugaa paryaya padam.