పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి నియమముతో అనే పదం యొక్క అర్థం.

నియమముతో   క్రియా విశేషణం

అర్థం : నియమిత సమయములో.

ఉదాహరణ : గీత నాన్నగారు నియమానుసారంగా పూజా_పాఠవాలు చేస్తారు.

పర్యాయపదాలు : నియమానుసారముగా


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

नियमित रूप से या नियमित समय पर।

हमारे पिताजी नियमिततः पूजा-पाठ करते हैं।
नियम से, नियमानुसार, नियमिततः, बदस्तूर

In a regular manner.

Letters arrived regularly from his children.
on a regular basis, regularly

నియమముతో పర్యాయపదాలు. నియమముతో అర్థం. niyamamuto paryaya padalu in Telugu. niyamamuto paryaya padam.