పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి నిమిషము అనే పదం యొక్క అర్థం.

నిమిషము   నామవాచకం

అర్థం : ఒక గంటలోని అరవైయవ భాగము.

ఉదాహరణ : మేము మీకోసము పది నిమిషాలు వేచి ఉన్నాము.

एक घंटे का साठवाँ भाग या साठ सेकंड का समय।

हम लोगों ने दस मिनट तक आपका इंतजार किया।
मिनट, मिनिट

A unit of time equal to 60 seconds or 1/60th of an hour.

He ran a 4 minute mile.
min, minute

నిమిషము పర్యాయపదాలు. నిమిషము అర్థం. nimishamu paryaya padalu in Telugu. nimishamu paryaya padam.