పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి నిమిషం అనే పదం యొక్క అర్థం.

నిమిషం   నామవాచకం

అర్థం : అరవై సెకన్లు కలుపగా వచ్చేది.

ఉదాహరణ : ఒక నిమిషంలో ప్రపంచం తారుమారు కావచ్చు.

पलक झपकने की क्रिया।

वह निमेष से बचने की कोशिश में लगा हुआ है।
निमिष, निमेख, निमेष

A reflex that closes and opens the eyes rapidly.

blink, blinking, eye blink, nictation, nictitation, wink, winking

నిమిషం పర్యాయపదాలు. నిమిషం అర్థం. nimisham paryaya padalu in Telugu. nimisham paryaya padam.