పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి నాశనం అనే పదం యొక్క అర్థం.

నాశనం   నామవాచకం

అర్థం : ఏదైన వస్తువు శిథిలము అగుట.

ఉదాహరణ : ఆ కాలంనాంటి విగ్రహాలు కొన్ని ప్రస్తుతము నాశనము అయ్యాయి.

పర్యాయపదాలు : అంతం, ఉన్మూలము, క్షీణము, ధ్వంసం, నిర్మూలము, పతనము, పాడు, విధ్వంసము, వినాశము

An event (or the result of an event) that completely destroys something.

demolition, destruction, wipeout

అర్థం : విరిగే క్రియ

ఉదాహరణ : ఔరంగజేబు మరణానంతరము మొఘల్ రాజ్యం నాశనమైంది.

పర్యాయపదాలు : విరగటం, విరవటం

टूटने, खंडित होने या विघटित होने की क्रिया।

किसी भी समाज का विघटन उसे कमज़ोर ही बनाता है।
विघटन

Separation into component parts.

disintegration, dissolution

అర్థం : సమాప్తము అయ్యే భావన.

ఉదాహరణ : కలియుగం యొక్క అంతము తప్పనిసరి.

పర్యాయపదాలు : అంతము, నిర్మూలం, పతనం, విధ్వంసం, వినాశనం

అర్థం : గొప్ప స్థితి నుండి నీచమైన స్థితికి రావడం.

ఉదాహరణ : చెడ్డవారు త్వరగా నాశనము అవుతారు.

పర్యాయపదాలు : పతనం

उन्नत अवस्था, वैभव, ऊँचे पद, मर्यादा आदि से गिरकर बहुत नीचे स्तर पर आने की क्रिया।

दुर्गुण मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है।
अधःपतन, अधःपात, अधोगति, अधोगमन, अधोपतन, अपकर्षण, अपध्वंस, अपभ्रंश, अभिपतन, अवक्रांति, अवक्रान्ति, अवक्षेपण, अवनति, अवपतन, अवपात, अवरोहण, आपात, इस्क़ात, इस्कात, गिराव, च्युति, निपात, पतन, मोक्ष

A condition inferior to an earlier condition. A gradual falling off from a better state.

declination, decline

అర్థం : ప్రాణంతో లేకుండా చేయడం

ఉదాహరణ : కాలియ సర్పంను భగవంతుడైన శ్రీకృష్ణుడు హతం చేశాడు.

పర్యాయపదాలు : కాలరాయడం, మర్దించడం, హతం

पैरों के नीचे दबकर या दबाकर नष्ट होने या करने की क्रिया।

कालिया नाग का मर्दन भगवान श्रीकृष्ण ने किया था।
अरदना, आमर्द, कुचलना, मर्दन, रौंदन, रौंदना

అర్థం : ముక్కలు ముక్కలుగా చేయు క్రియ.

ఉదాహరణ : కూలీలు తమ కోరికలు తీర్చమని పరిశ్రమలోని వస్తువులను విరగగొట్టారు.

పర్యాయపదాలు : ద్వంశం, విరగగొట్టుట, విరుచుట

राष्ट्र, शासन, अर्थव्यवस्था, किसी वस्तु आदि को गम्भीर क्षति पहुँचाने या नष्ट करने का कार्य।

मज़दूरों ने अपनी माँग मनवाने के लिए तोड़-फोड़ की नीति अपनाई।
अभिध्वंस, अवदारण, टोरना, तोड़ फोड़, तोड़-फोड़, तोड़ना, तोड़ना फोड़ना, तोड़ना-फोड़ना, तोड़फोड़, तोरना, ध्वंस, ध्वंसन, ध्वन्स, ध्वन्सन, फोड़ना, भंग, भङ्ग

A deliberate act of destruction or disruption in which equipment is damaged.

sabotage

నాశనం పర్యాయపదాలు. నాశనం అర్థం. naashanam paryaya padalu in Telugu. naashanam paryaya padam.