పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి నాగేశ్వరి అనే పదం యొక్క అర్థం.

నాగేశ్వరి   నామవాచకం

అర్థం : సర్పములకు అధిపతియైన దేవత

ఉదాహరణ : నాగదేవి పాముల వంశానికి అధిపతిగా వుంటుంది.

పర్యాయపదాలు : నాగదేవి, నాగమాత, విషధాత్రి


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

एक देवी जो पुराणानुसार जरत्कारु मुनि की पत्नी,आस्तीक की माता, कश्यप की पुत्री और बासुकी की बहन थी।

मनसादेवी साँपों के कुल की अधिष्ठात्री मानी जाती हैं।
नागमाता, नित्या, पद्मा, पद्मादेवी, मनसा, मनसादेवी, विषधात्री, विषहरा, विषहरी

A female deity.

goddess

నాగేశ్వరి పర్యాయపదాలు. నాగేశ్వరి అర్థం. naageshvari paryaya padalu in Telugu. naageshvari paryaya padam.