పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి నవోద్భిదం అనే పదం యొక్క అర్థం.

నవోద్భిదం   నామవాచకం

అర్థం : విత్తనాలు అంకురించుట.

ఉదాహరణ : ఈ సంవత్సరం పొలంలో శెనగ విత్తనాలు ఎక్కువగా మొలకెత్తలేదు.

పర్యాయపదాలు : అంకురం, ఈరిక, చిగురు, మొక్క, మొన, మొలక, మోసు, లాక


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

बीज के अंकुरित होने की क्रिया।

खेत में चने के अंकुरण के लिए पर्याप्त नमी नहीं है।
अंकुरण, आरोहण, प्रस्फुटन, स्फुटन

The process whereby seeds or spores sprout and begin to grow.

germination, sprouting

నవోద్భిదం పర్యాయపదాలు. నవోద్భిదం అర్థం. navodbhidam paryaya padalu in Telugu. navodbhidam paryaya padam.