ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి నవాబు అనే పదం యొక్క అర్థం.

నవాబు   నామవాచకం

అర్థం : రాజ ప్రతినిధి

ఉదాహరణ : చక్రవర్తి దర్బారులో నవాబులందరి యొక్క వృత్తి పన్నును విధించాడు.

मुगल बादशाहों का वह प्रतिनिधि जो किसी प्रदेश के शासन के लिए नियुक्त होता था।

बादशाह ने सभी नवाबों को अपने दरबार में पेश होने का हुक्म दिया।
नवाब

A governor in India during the Mogul empire.

nabob, nawab

నవాబు   విశేషణం

అర్థం : తళకు బెళుకులతోపాటు ధనికుల నడవడి కలిగి ఉండేవాడు

ఉదాహరణ : మీ నవాబు కొడుకు పట్టణంలో అనుచిత భోగ విలాసం అనుభవిస్తున్నాడు

పర్యాయపదాలు : ఆడంబరియైన

बहुत शान-शौकत और अमीरी ढंग से रहनेवाला।

तुम्हारा नवाब बेटा शहर में गुलछर्रे उड़ा रहा है।
नवाब

నవాబు పర్యాయపదాలు. నవాబు అర్థం. navaabu paryaya padalu in Telugu. navaabu paryaya padam.