పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి నల్లని రాత్రి అనే పదం యొక్క అర్థం.

నల్లని రాత్రి   నామవాచకం

అర్థం : వెన్నెల లేని రాత్రి

ఉదాహరణ : ఇంట్లో రత్నావళి లేనందునా తులసీదాసు చీకటి రాత్రిలో ఇంటి నుండి బయలుదేరాడు.

పర్యాయపదాలు : అమావాస్య, కాళరాత్రి, చీకటి రాత్రి, నిశిరాత్రి

ऐसी रात जिसमें चारों तरफ़ अँधेरा छाया रहता है या चंद्रमा की रोशनी नहीं होती।

घर में रत्नावली को न पाकर तुलसीदास अँधेरी रात में ही घर से निकल पड़े।
अँधियारी रात, अँधेरी रात, अंधरात्रि, अंधेरिया, अंधेरी, अंधेरी रात, अन्धरात्रि, अन्धेरी, काली रात, तमिस्रा, तामसी, दाज, रात

The time after sunset and before sunrise while it is dark outside.

dark, night, nighttime

నల్లని రాత్రి పర్యాయపదాలు. నల్లని రాత్రి అర్థం. nallani raatri paryaya padalu in Telugu. nallani raatri paryaya padam.