పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి నమస్కారం అనే పదం యొక్క అర్థం.

నమస్కారం   నామవాచకం

అర్థం : వందనము చేయుట.

ఉదాహరణ : మనము ప్రతిరోజు పెద్దలకు నమస్కారం పెట్టాలి.

పర్యాయపదాలు : దండము పెట్టుట

किसी के प्रति आदर भाव दिखाने की क्रिया।

मुख्य अतिथि के अभिवादन के बाद कार्यक्रम शुरू हुआ।
अभिवंदन, अभिवंदना, अभिवन्दन, अभिवन्दना, अभिवाद, अभिवादन, आदाब, बंदगी, बन्दगी

An act of honor or courteous recognition.

A musical salute to the composer on his birthday.
salutation, salute

అర్థం : గౌరవంతో రెండు చేతులు జోడించి చెప్పడం

ఉదాహరణ : అతను తన గురువుకు నమస్కారం చేశాడు.

పర్యాయపదాలు : అభివాదం, దండము, నమస్కృతి, నమస్సు, మ్రొక్కు, వందనం, శరణు

पैर छूकर आदरपूर्वक अभिवादन करने की क्रिया।

उसने गुरुजी को प्रणाम किया।
आनति, पालागन, प्रणाम

నమస్కారం పర్యాయపదాలు. నమస్కారం అర్థం. namaskaaram paryaya padalu in Telugu. namaskaaram paryaya padam.