పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి నది అనే పదం యొక్క అర్థం.

నది   నామవాచకం

అర్థం : కమలాలు పూసే స్థలం

ఉదాహరణ : సరస్సులోని పువ్వులు వ్యవసాయదారుడి మనస్సును ఆకర్షించాయి.

పర్యాయపదాలు : సరస్సు

एक पौधा जिसमें पीले फूल लगते हैं तथा जिसके बीजों से तेल निकलता है।

फूली हुए सरसों के खेत मन को लुभा रहे थे।
आसुरी, सरसो, सरसों

Any of several cruciferous plants of the genus Brassica.

mustard

అర్థం : సముద్రానికి చివర వుండేది

ఉదాహరణ : ఆ దారి కొంచం దూరం వరకు సముద్రం నది ఒడ్డు ఒకదాని వెంట మరొకటి వున్నాయి.

పర్యాయపదాలు : ఒడ్డు

समूद्र, नदी या झील आदि के पानी तथा ज़मीन के बीच की सीमारेखा।

यह सड़क कुछ दूर तक समुद्री तटरेखा के साथ-साथ है।
तट रेखा, तट-रेखा, तटरेखा

A boundary line between land and water.

shoreline

అర్థం : నీళ్లు నిండుగా వుండే ప్రదేశం

ఉదాహరణ : నీళ్ళరేవులోనీళ్లు నిండుగా వున్నాయి.

పర్యాయపదాలు : చెఱువు, నీటి రేవు, బావి, సముద్రం

वह घाट जहाँ लोग पानी भरते हों।

वह पनघट पर पानी भरने गयी है।
पनघट, पानी घाट

అర్థం : నదులలో ఒక పాయ

ఉదాహరణ : అతడు నదిలో స్నానం చేస్తున్నాడు.

పర్యాయపదాలు : సరోవరం

लम्बा-चौड़ा जलाशय विशेषकर प्राकृतिक।

वह झील में नहा रहा है।
अखात, जल्ला, झील, लेक, सर, सरोवर, ह्रद

A body of (usually fresh) water surrounded by land.

lake

అర్థం : ఎక్కువగా నీటితో నిండి ఉండే ప్రదేశం

ఉదాహరణ : గంగా, యమున, కావేరి, సట్లేజ్, సరస్వతి, సరయు మొదలగునవి భారతదేశంలో ప్రముఖ నదులు.

పర్యాయపదాలు : తరంగిణి, తరణి

जल का वह प्राकृतिक प्रवाह जो किसी पर्वत से निकलकर निश्चित मार्ग से होता हुआ समुद्र या किसी दूसरे बड़े जल प्रवाह में गिरता है।

गंगा, यमुना, सरस्वती, सतलुज, कावेरी, सरयू आदि भारत की प्रमुख नदियाँ हैं।
अग्रु, अपगा, अर्णा, आपगा, आपया, कल्लोलिनी, कूलवती, तटनी, तटिनी, तरंगवती, तरंगालि, तरंगिणी, तरनि, दरिया, नदिया, नदी, निम्नगा, निर्झरणी, पर्वतजा, पुलिनवति, वहती, विरेफ, वेगगा, शिफा, शैवलिनी, सरि, सरिता, सलिला, स्रोतवती, स्रोतस्विनी, ह्रदिनी

A large natural stream of water (larger than a creek).

The river was navigable for 50 miles.
river

అర్థం : నీళ్ళు నిలువవుండి ప్రవహించే ప్రదేశం

ఉదాహరణ : మోహన్ నదిలో పడిపోయాడు.

नदी आदि में वह स्थान जहाँ आस-पास की अपेक्षा पानी अधिक गहरा हो।

मोहन दह में डूब गया।
दह, दहर

నది   విశేషణం

అర్థం : ఒడ్డుకు సంబంధించినది

ఉదాహరణ : భారతదేశంలో సముద్రాలు నదులను సురక్షితంగా మరియు ఎక్కువ దృడంగా చేయాల్సిన అవసరం వుంది.

పర్యాయపదాలు : అంచు, ఒడ్డు, ఒడ్డుకు సంబంధించిన

तट से संबंधित या तट का।

भारत की समुद्र तटीय सुरक्षा को और अधिक मज़बूत करने की आवश्यकता है।
तट-संबंधी, तटीय

Of or relating to a coast.

Coastal erosion.
coastal

నది పర్యాయపదాలు. నది అర్థం. nadi paryaya padalu in Telugu. nadi paryaya padam.