పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ధ్వని అనే పదం యొక్క అర్థం.

ధ్వని   నామవాచకం

అర్థం : మేఘాల చప్పుడు.

ఉదాహరణ : మేఘ గర్జన మరియు మెరుపులు ఉరములతో పాటు భయంకరంగా వర్షం కురుస్తుంది

పర్యాయపదాలు : గర్జన


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

घोर शब्द करने की क्रिया।

बादलों की गरज और बिजली की कड़क के साथ भयंकर वर्षा हो रही है।
गरज, गरजन, गर्जन, गर्जना, गाज, घोष

A deep prolonged loud noise.

boom, roar, roaring, thunder

అర్థం : ఏవైన బలమైన వస్తువులు కింద పడినప్పుడు వచ్చేది

ఉదాహరణ : యుద్ధం యొక్క శబ్ధం విని గుండె ఝల్లుమంది.

పర్యాయపదాలు : చప్పుడు, శబ్ధం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

कुछ समय तक बनी रहने वाली तेज ध्वनि।

युद्ध का घोष सुनकर कायरों के दिल दहल उठे।
आक्रंद, आक्रन्द, आरव, घोष, नाद

A deep prolonged sound (as of thunder or large bells).

peal, pealing, roll, rolling

అర్థం : తీగను వ్రేలితో గట్టిగా లాగి ఒదిలిన వచ్చు శబ్దం

ఉదాహరణ : మహాభారత యుద్ధ సమయంలో యోధులు ధనుస్సు యొక్క ధ్వని మళ్ళీ-మళ్ళీ ప్రతిధ్వనిస్తుంది.

పర్యాయపదాలు : టంకారం, శబ్ధం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

वह शब्द जो कसे हुए डोरे या तार आदि पर उँगली का आघात करने से होता है।

महाभारत युद्ध के समय योद्धाओं के धनुष की टंकार बार-बार गूँज रही थी।
टंकार

A sharp vibrating sound (as of a plucked string).

twang

అర్థం : గట్టిగా మాట్లాడేటప్పుడు వచ్చేది

ఉదాహరణ : ఆమె ధ్వని చాలా మధురంగా ఉంటుంది.

పర్యాయపదాలు : శబ్ధం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

कोमलता, तीव्रता, उतार-चढ़ाव आदि से युक्त वह शब्द जो प्राणियों के गले से आता है।

उसकी आवाज़ बहुत मीठी है।
आवाज, आवाज़, कंठ स्वर, गला, गुलू, बाँग, बांग, बोली, वाणी, सुर, स्वर

The sound made by the vibration of vocal folds modified by the resonance of the vocal tract.

A singer takes good care of his voice.
The giraffe cannot make any vocalizations.
phonation, vocalisation, vocalism, vocalization, voice, vox

అర్థం : అక్షరాలు లేక వర్ణములు మొదలైనవాటితో తయారైన మరియు ముఖముతో ఉచ్చరించిన మరియు వ్రాయబడే సంకేతము.ఇది భావమును, పనిని తెలుపును

ఉదాహరణ : శబ్దముల సరైన కలయికతో వాక్యము తయారౌతుంది.

పర్యాయపదాలు : శబ్దం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

अक्षरों या वर्णों आदि से बना हुआ और मुँह से उच्चारित अथवा लिखा जानेवाला वह संकेत जो किसी भाव, कार्य या बात का बोधक होता है।

शब्दों के उचित संयोजन से वाक्य बनते हैं।
आखर, लफ़्ज़, लफ्ज, वर्णात्मक शब्द, वर्णात्मा, शब्द

A unit of language that native speakers can identify.

Words are the blocks from which sentences are made.
He hardly said ten words all morning.
word

అర్థం : ఒక బాంబు పేలినప్పుడు వినపడే తరంగం

ఉదాహరణ : ఒక పెద్ద శబ్ధం వల్ల అతని ఏకాగ్రతకు భంగం కలిగింది.

పర్యాయపదాలు : అలికిడి, మోత, రావం, రొద, శబ్ధం, సవ్వడి


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

The particular auditory effect produced by a given cause.

The sound of rain on the roof.
The beautiful sound of music.
sound

ధ్వని పర్యాయపదాలు. ధ్వని అర్థం. dhvani paryaya padalu in Telugu. dhvani paryaya padam.